Wednesday, 19 February 2014

Support Programme (26 February)

Support Programme
Date: 26 Feb (Tuesday)
Time: 1.40 pm to 2.40 pm
Venue: S1-02 Classroom
1JANICE TAN SZE HUI
5CHRISTOPHER YONG WEI JIE
6FYODOR LEE JUN DE
7HONG DOMINIC
8JAVIER YEO
10JOSHUA CHUA TZE ERN
11JOSHUA YEW JEK YONG
12JUSTIN LIM
13KHOO BO SI
14LEW JIAJUN Jerry
15LIEW YONG JUN, JAVIER
19NIGEL TAN YEE HERN
20RICHMAN KUM CHO HOWE
21TEE HAO WEI, OWEN
22WONG KANG
23ZHU ZHANYAN

Things to bring: Maths Workbook; Summative Assessment 1

2 comments: